Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2014

Βιβλίο για ιδιοκτήτες & υποψήφιους ιδιοκτήτες Λάμπραντορ Ριτρίβερ.

Ανατροφή και Εκπαίδευση Labrador Retriever

(Ολοκληρωμένο Εγχειρίδιο Ιδιοκτήτη) Λάμπραντορ Ριτρίβερ©

http://www.labradors.gr/biblio_labrador.htmhttp://www.labradors.gr/biblio_labrador.htmll